AIBOM
中文簡體
首頁 > SN74LVC2G157DCUT 供应商

SN74LVC2G157DCUT 供应商列表

 • Verical
 • 得捷
 • e絡盟
 • 艾睿
 • Newark
 • Chip1Stop
 • 歐時
 • 安富利
 • 力源芯城
 • ICbanQ
 • DeviceMart
查看全部

SN74LVC2G157DCUT 供应商现货庫存价格

更新时间:2020-02-27 22:07:02
貨幣單位: "SN74LVC2G157DCUT" 元器件数量约1个
Verical
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
Multiplexer 1-Element CMOS 2-IN 8-Pin VSSOP T/R
750 PCS
 • 250+ $0.386
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
250 PCS
 • 250+ $0.392
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
25 PCS
 • 18+ $0.604
 • 25+ $0.598
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
9.5K PCS
 • 250+ $0.529
 • 500+ $0.469
 • 1K+ $0.374
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
229 PCS
 • 20+ $0.672
 • 25+ $0.665
 • 100+ $0.532
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
9.5K PCS
 • 250+ $0.529
 • 500+ $0.469
 • 1K+ $0.374
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
229 PCS
 • 20+ $0.672
 • 25+ $0.665
 • 100+ $0.532
購買
得捷
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
TEXAS INSTRUMENTS? SN74LVC2G157DCUT? 逻辑芯片 , 数据选择器/多路复用器 , 2-1 , 单路 , 8SOIC TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G157DCUT Data Selector / Multiplexer , LVC Family , 1Channels , 1.65V to 5.5V , SOIC-8
1.5K PCS
 • 250+ ?4.352
 • 500+ ?3.846
 • 1K+ ?3.036
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
IC DATA SELECTOR/MUX US8
1.9K PCS
 • 1+ $0.880
 • 10+ $0.790
 • 25+ $0.750
 • 100+ $0.616
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
1.7K PCS
 • 1+ ?6.880
 • 10+ ?6.152
 • 100+ ?4.795
購買
e絡盟
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
数据选择器/多路复用器, LVC系列, 1路, 1.65 V至5.5 V, SOIC-8
0 PCS
 • 1+ ?5.770
 • 10+ ?4.920
 • 100+ ?3.790
 • 250+ ?3.570
 • 500+ ?3.350
 • 1K+ ?2.650
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
数据选择器/多路复用器, LVC系列, 1通道, 1.65 V至5.5 V, SOIC-8
936 PCS
 • 1+ ?5.770
 • 10+ ?4.920
 • 100+ ?3.790
 • 250+ ?3.570
 • 500+ ?3.350
 • 1K+ ?2.650
購買
艾睿
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
Multiplexer 1-Element CMOS 2-IN 8-Pin VSSOP T/R
500 PCS
 • 250+ $0.423
 • 500+ $0.409
 • 1K+ $0.377
 • 3K+ $0.358
 • 6K+ $0.351
 • 13K+ $0.346
 • 25K+ $0.341
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
9.5K PCS
 • 250+ ?4.097
 • 500+ ?3.664
 • 1K+ ?2.949
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
8K PCS
 • 250+ ?4.289
 • 500+ ?3.828
 • 1K+ ?3.079
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
229 PCS
 • 1+ ?6.238
 • 10+ ?5.445
 • 25+ ?5.319
 • 100+ ?4.307
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
229 PCS
 • 1+ ?5.982
 • 10+ ?5.208
 • 25+ ?5.155
 • 100+ ?4.115
購買
Newark
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
# TEXAS INSTRUMENTS? SN74LVC2G157DCUT? LOGIC, 2-1 SNGL SELECT/MUX, 8SOIC
509 PCS
 • 1+ $0.717
 • 10+ $0.614
 • 100+ $0.473
 • 500+ $0.418
 • 1K+ $0.330
 • 3K+ $0.286
 • 10K+ $0.275
 • 25K+ $0.275
購買
Chip1Stop
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
Multiplexer 1-Element CMOS 2-IN 8-Pin VSSOP T/R
874 PCS
 • 1+ $4.160
 • 10+ $1.700
 • 100+ $1.180
購買
歐時
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
### 74LVC2G 系列,Texas Instruments ### 74LVC 系列
500 PCS
 • 20+ ?4.508
 • 100+ ?4.026
 • 250+ ?3.947
 • 1K+ ?3.869
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
Texas Instruments SN74LVC2G157DCUT 多路复用器, 单路 2:2 多路复用器, 1.65 → 5.5 V电源, 8引脚
0 PCS
 • 10+ ?3.994
 • 20+ ?3.954
 • 100+ ?3.743
 • 250+ ?3.706
 • 1K+ ?3.670
購買
安富利
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
Multiplexer 1-Element CMOS 2-IN 8-Pin VSSOP T/R
0 PCS
 • 250+ 0.595
 • 500+ 0.553
 • 1K+ 0.505
 • 2K+ 0.464
 • 3K+ 0.410
購買
力源芯城
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
單2選1數據選擇器
0 PCS
 • 1+ ?3.800
 • 25+ ?3.230
 • 50+ ?3.040
 • 100+ ?2.850
 • 250+ ?2.760
 • 500+ ?2.660
 • 1K+ ?2.470
購買
ICbanQ
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
TEXAS INSTRUMENTS? SN74LVC2G157DCUT? 逻辑芯片 , 数据选择器/多路复用器 , 2-1 , 单路 , 8SOIC TEXAS INSTRUMENTS SN74LVC2G157DCUT Data Selector / Multiplexer , LVC Family , 1Channels , 1.65V to 5.5V , SOIC-8
0 PCS
 • 1+ ?950.000
 • 10+ ?810.000
 • 100+ ?620.000
 • 250+ ?620.000
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
-
0 PCS
 • 1+ ?1010.000
 • 10+ ?870.000
 • 100+ ?690.000
 • 500+ ?620.000
 • 1K+ ?520.000
 • 3K+ ?490.000
購買
DeviceMart
圖片
型號
制造商
PDF
描述
庫存
階梯價
購買
SN74LVC2G157DCUT
TI
IC DATA SELECTOR/MUX US8
0 PCS
 • 1+ ?1334.000
 • 10+ ?1185.000
 • 25+ ?1058.000
購買
搜索用時:154.4368(29.701+124.7358)毫秒

SN74LVC2G157DCUT 相关搜索

采芯網为您找到SN74LVC2G157DCUT供应商11家,共26条现货庫存价格信息,可供应庫存数量46.9K PCS,SN74LVC2G157DCUT价格:?2.197元,最快24小时内可发货,您可以点击“購買”按钮与供应商確定庫存和价格,如需帮助请联系页面底部的客服电话。
SN74LVC2G157DCUT庫存和价格比较 >>

今天已有0人發布
采購詢單
關注

關注采芯網

回复型號,查元件信息